Елеазар (Воскресенский Яков Вячеславович) 
Елеазар (Коломкин Дмитрий Яковлевич) 
Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич) 
Елевферий (Воронцов Вениамин Александрович) 
Елевферий (Печенников /.../ Игнатьевич) 
Елевферия (Якимова Мария Павловна) 
Елена (Апарина Елена Дмитриевна) 
Елена (Баранова Евгения Андреевна) 
Елена (Брызгалова Тамара Филатовна) 
Елена (Васильева /.../ Васильевна) 
Елена (Галкина Елена Дмитриевна) 
Елена (Долгова-Сабурова Ольга Владимировна) 
Елена (Земляницина Екатерина Захаровна) 
Елена (Ильина /.../ Ильинична) 
Елена (Исаева /.../ Тимофеевна) 
Елена (Казакова Елена Филимоновна) 
Елена (Казимирчак-Полонская Елена Ивановна) 
Елена (Коробкова Елизавета Петровна) 
Елена (Корпилова) 
Елена (Одинцова Ульяна Михайловна) 
Елена Михайловна  — Елизаров Мирон Осипо... 
 
* Елеа Елев Елен Елец Елеш Еле   5

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ