Ксения (Андреева /.../ Андреевна) 
Ксения (Балдова Ксения Ивановна) 
Ксения (Боровик Ксения Даниловна) 
Ксения (Дивнина Ксения Андреевна) 
Ксения (Лецко Ксения Гавриловна) 
Ксения (Положенцева Мария Власовна (Васильевна?)) 
Ксения (Попова Екатерина Яковлевна) 
Ксения (Семенова /.../ Семеновна) 
Ксения (Сергеева Ольга Сергеевна) 
Ксения (Филиппова Ксения Сергеевна) 
Ксения (Черлина-Браиловская Евдокия) 
Ксенократов Александр Михайлович 
Ксенофонт (Бондаренко Константин Андреевич) 
Ксенофонт (Косенков Ксенофонтий Герасимович) 
Ксенофонт (Круц Кузьма Иванович) 
Ксенофонт (Медведев Константин Петрович) 
Ксенофонт (Семенов /.../ Степанович) 
Ксенофонт (Яцук Ксенофонт Кириллович) 
Ксенофонта (Ксенофонтия?) (Фомина Мария Лаврентьевна) 
Ксенофонтов А. 
Ксенофонтов Борис Кс...  — Кублицкий Александр ... 
 
*/сен Ксени Ксено Ксен   2

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ