* Ляб Ляг Ляд Ляк Лял Лям Ляп Ляр Лях Ляш Ля   10

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ